Verksamhetsidé:

Vi startar idrottsprofiler på grundskolor och gymnasieskolor. Vi sätter idrottarens vardagssituation under lupp och skräddarsyr en verksamhet som ger idrottarens de allra bästa förutsättningar att klara både sin idrottsutbildning och sina studier. Idrottarens vardag blir tidseffektiv och har en tydlig fungerande stödorganisation.

 

 

Håkan Jansson 070-515 33 87
info@idrottochstudier.se