Uppdragsgivare:

Våra uppdragsgivare är kommuner, utbildningsföretag, idrottsföreningar, gymnasieskolor och grundskolor.

 

 

 

Håkan Jansson 070-515 33 87
info@idrottochstudier.se