Höghastighetsfotboll - High speed soccer

Detaljinstruerad teknik, tidsvinnande teknik och höghastighetsteknik är tre centrala teman i denna bok som visar vägen in i framtidens fotboll. Författarna strukturerar fotbolltekniken på ett överskådligt och tydligt sätt och låter allt finna sitt sammanhang.

Här finns även ett hundratal övningar och tekniska tester med normer för vad en elitspelare bör klara. Genom att ge den nödvändiga teoretiska grunden möjliggör författarna för spelarna att bemästra sin teknik och utföra den på ett tidsvinnande sätt i högsta hastighet. Testerna och normerna ger dessutom en konkret möjlighet att värdera den tekniska skickligheten.
Teknik för hög
spelhastighet
i fotboll

Mer information »
Techniques for
developing high
speed in soccer

More information »


Håkan Jansson 070-515 33 87
info@idrottochstudier.se